ΣΦΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων και απομάκρυνση έως και 8.000 εργαζόμενων θα πραγματοποιηθούν την επόμενη 2ετία από όλα τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Αυτή είναι η εκτίμηση κορυφαίων τραπεζικών στελεχών...

και εντάσσεται στο πλαίσιο μείωσης του λειτουργικού κόστους, κάτι για το οποίο πιέζει η τρόικα.

Χθες (σ.σ. Δευτέρα 15/9), ήταν σειρά της Alpha Bank να ανακοινώσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποχωρήσουν έως και 2.000 εργαζόμενοι.

Η Alpha είναι η τελευταία από τις συστημικές που ανακοίνωσε εθελουσία, καθώς ΕΤΕ, Πειραιώς και Eurobank «έτρεξαν» αντίστοιχα μεγάλα προγράμματα μέσα στο 2013 και αρχές του 2014.

Στόχος των τραπεζών είναι έως και το 2017 – οπότε ολοκληρώνονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης όπως έχουν εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιστροπής (DGComp)- να έχει αποχωρήσει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, sabbatical αλλά και των αναμενόμενων συνταξιοδοτήσεων από τις μητρικές. Αυτός ο αριθμός εκτιμάται σε περίπου 8.000 τραπεζοϋπαλλήλους.

Ενδεικτικά, η Alpha Bank έχει δεσμευτεί έναντι της DGComp να συνεχίσει τις ενέργειες εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών ώστε ως ποσοστό επί των εσόδων να μειωθούν σε περίπου 40%. Η μείωση στις λειτουργικές δαπάνες θα επιτευχθεί κατά 54% από τη συνταξιοδότηση και οικειοθελή αποχώρηση προσωπικού στην Ελλάδα, κατά 23% από τη μείωση άλλων δαπανών εκτός μισθοδοσίας στην Ελλάδα ( κόστος μηχανοργάνωσης, κόστος μίσθωσης καταστημάτων και κτηρίων) και κατά το υπόλοιπο 23% από τη βελτιστοποίηση δραστηριοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, στα σχέδια αναδιάρθρωσης οι συστημικές προβλέπουν πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού τους. Δηλαδή, θυγατρικές που δεν δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα (πχ ασφαλιστικός τομέας), θυγατρικές στο εξωτερικό, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θα μειώνονται οι εργαζόμενοι σε επίπεδο ομίλου.

Ωστόσο, οι επόμενες εθελουσίες – πιθανότατα λιγότερο μαζικές – θα είναι στοχευμένες, όπως σχολίαζαν παράγοντες της αγοράς στην FMVoice.gr. Όσον αφορά τις συνταξιοδοτήσεις, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις θέσεις εσωτερικά και μόνο στην περίπτωση που κρίνουν ότι με μία τέτοια κίνηση θα μειωθεί η ποιότητα των αποφάσεων και των εργασιών θα καλύπτουν από την αγορά τη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 62.000 τραπεζοϋπαλλήλων που δούλευαν στις τράπεζες προ κρίσης (2008), ήδη έχουν μειωθεί κατά 10.000 χωρίς εντάσεις ή/και ανατροπές.

Η εκτίμηση που υπάρχει για τον Δεκέμβριο του 2016 ή τις αρχές του 2017 είναι ότι το σύνολο των εργαζομένων στις τράπεζες δεν θα ξεπερνά τις 44.000.

To είδαμε εδώ.