Αμέσως προχωρά η Alpha Bank σε εφαρμογή του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, στόχος του οποίου είναι να προσελκύσει 2.000 τραπεζοϋπαλλήλους, αναφέρουν πληροφορίες του «Εθνους». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διοίκηση της τράπεζας...

σχεδίασε ισχυρά κίνητρα κατά τα πρότυπα των άλλων τριών συστημικών τραπεζών, οι οποίες προηγήθηκαν.

Με το πρόγραμμα της εθελουσίας της Alpha Bank κλείνει ο πρώτος κύκλος απομάκρυνσης εργαζομένων από το τραπεζικό σύστημα. Από το 2008 μέχρι το τέλος του 2014 θα έχουν αποχωρήσει συνολικά 12.000 υπάλληλοι.

Το χρονοδιάγραμμα και τα κίνητρα του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank θα ανακοινωθούν στους εργαζομένους της την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς βρέθηκε συμβιβαστική λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει και καθυστερούσε την εφαρμογή του.

• Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

                                                                                                             ΠΗΓΗ