Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου σε παροχές προς τους συναδέλφους, όπως:
Επιδότηση Διακοπών, Εκδηλώσεις και άλλα.

 Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://enas.net.gr/paroches-idikes-symfonies/