Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε ανακοίνωση του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ) αναφορικά με την υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί στον εργαζόμενο το υπόλοιπο αδείας του έως το τέλος του έτους:
"Ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγεί στους εργαζόμενους έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας...

από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Εγκύκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν.3302/2004)." (Ανακοίνωση ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ)
   Διαβάστε επίσης την ανακοίνωση Νο 123 του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank (πρ. Ιονικής) σχετικά με το ίδιο θέμα και δείτε την Αίτηση-Επιστολή προς την Alpha Bank που παραθέτει για τους συναδέλφους που πρόκειται ή που έχουν ήδη παραιτηθεί από την Τράπεζα.

Ανακοίνωση Νο 123 ΣΥΙΛΤΕ-"Δεν χαρίζουμε τις άδειές μας"

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση