Η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση, η Αυτόνομη Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία εργαζομένων στην Alpha Bank , η Αγωνιστική Πρωτοβουλία πρ. Εμπορικής-Alpha, η νεοϊδρυθείσα παράταξη "Εργαζόμενοι Τολμούν" και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής) αναδεικνύουμε το ζήτημα των αφόρητων πιέσεων που υφίστανται συνάδελφοι προκειμένου να αποχωρήσουν από την Τράπεζα

και απευθύνουμε κάλεσμα συσπείρωσης και αγώνα ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ακολουθεί η κοινή μας ανακοίνωση:

- - - - - - - - - - - - -

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ALPHA BANK

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank βιώνουν μια επίθεση που έχει να κάνει με:

 Πιέσεις για «οικειοθελή» αποχώρηση

 Συνεχείς μετακινήσεις-μεταθέσεις

 Στοχοποίηση ευάλωτων συναδέλφων

 Κλήση στο Γραφείο Προσωπικού

 Οδηγίες για υπό-αξιολόγηση εργαζομένων

 Καταγγελίες Συμβάσεων και απολύσεις

Ζωές και ισορροπίες οικογενειακές, επαγγελματικές και προσωπικές, ανατρέπονται στο βωμό των εργοδοτικών επιδιώξεων. Πρακτικές που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με την περιβόητη Κοινωνική Ευθύνη και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας για τα οποία κόπτονται. Και μπορεί στόχος της εργοδοσίας να είναι σε πρώτη φάση οι πιο ευάλωτοι (εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις, «ενοικιαζόμενοι») όμως ο κατάλογος δεν σταματά εκεί. Ευάλωτες ομάδες συναδέλφων, συνάδελφοι που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, γυναίκες με άνεργους ή θανόντες συζύγους, τρίτεκνες οικογένειες, νέοι άνθρωποι με όνειρα και επαγγελματικά εφόδια γίνονται δέκτες κυνικών και αυστηρών πιέσεων για αποχώρηση από την εργασία τους. Όσοι δεν συμμορφώνονται «προς τας υποδείξεις» της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για συμμετοχή στο «άτυπο» πρόγραμμα εθελουσίας που αυτή τη στιγμή «τρέχει» τότε μετατίθενται, τους αφαιρείται η θέση ευθύνης και επιδόματα και άλλοι απολύονται .

Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι βέβαια ούτε πρωτοφανή στην Τράπεζα -αφού οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν ή προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στην εθελουσία του 2014 τα βίωσαν με δραματικό τρόπο- ούτε βέβαια και τα μοναδικά στον τραπεζικό τομέα αφού αντίστοιχες πρακτικές βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και άλλων τραπεζών. Ειδικότερα για την Alpha Bank το σχέδιο του οποίου σήμερα γίνονται μάρτυρες όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στοχεύει :

• Στη μείωση του αριθμού των καταστημάτων στην Ελλάδα, έως μεγίστου αριθμού 563 καταστημάτων, έως το τέλος του έτους 2017.

• Στον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε τραπεζικές ή μη δραστηριότητες, έως μεγίστου αριθμού 9.504 εργαζομένων, έως το τέλος του έτους 2017.

• Στη μείωση των συνολικών δαπανών της Τραπέζης στην Ελλάδα (ελληνικές τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες) έως μεγίστου ποσού Ευρώ 933 εκ., έως το τέλος του έτους 2017... (ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015)

Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο υπηρετεί ακριβώς τους παραπάνω συμφωνηθέντες στόχους και θα έχει βασικό εργαλείο τα δελτία αξιολόγησης. Ο δεύτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου χωρίς ίχνος αμφισβήτησης του Διευθυντικού δικαιώματος έτσι ώστε η «επόμενη ημέρα» των εργασιακών ανατροπών και των τραπεζικών αναδιαρθρώσεων να βρει όλους τους εργαζόμενους χειραγωγημένους, ελεγχόμενους και ακίνδυνους για τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Και έτσι έχοντας τα χέρια λυμένα από την κυβερνητική πολιτική αλλά και την αδράνεια της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος να προχωρήσουν πιο επιθετικά με δημιουργία κλίματος φόβου , ανασφάλειας και εκβιασμών για απολύσεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το αμέσως επόμενο διάστημα οι πιέσεις για συμμετοχή στο επίσημο ή «άτυπο» πρόγραμμα εθελουσίας θα ενταθούν. Πιθανοί «στόχοι» αυτή την φορά θα είναι οι περίπου 1.100 ασφαλισμένοι πριν την 31/12/1992 του πρ. ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ πρ. Εμπορικής και ΤΑΠ πρ. Πίστεως) ασχέτως με το αν θεμελιώνουν ή όχι δικαίωμα προ-συνταξιοδότησης. Το ίδιο επίφοβο για τις θέσεις εργασίας μας είναι και το Νομοθέτημα εκχώρησης

προβληματικών δανείων λιανικής τραπεζικής σε funds το οποίο προβλέπει την μετακύλιση-

πώληση των επισφαλών απαιτήσεων σε νέες Εταιρείες Διαχείρισης ή Απόκτησης

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π & Ε.Α.Α.Δ.Π. αντίστοιχα).

Ήδη άλλωστε η Alpha Bank όπως και άλλες Τράπεζες έχουν συνάψει τέτοιου είδους

συμφωνίες με αντικείμενο την διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση (βλ. σύσταση

κοινοπραξίας Alpha Bank με «Actua Soluciones» για τα δάνεια ιδιωτών και Alpha Bank με

«ΚΚR» για τα επιχειρηματικά).

Η εξέλιξη αυτή δεν θα έχει μόνο δυσμενείς επιπτώσεις για τους

τραπεζοϋπάλληλους αλλά και για τους ίδιους τους δανειολήπτες αφού τελικά η

απελευθέρωση της σχετικής αγοράς λειτουργεί προς όφελος τεράστιων πολυεθνικών και

funds που καραδοκούν να κερδοφορήσουν πάνω στην πίτα των «μη εξυπηρετούμενων

ανοιγμάτων».

Όμως η ευθύνη για τα «πιστωτικά ανοίγματα» δεν βαραίνει τους εργαζόμενους

αλλά τις Διοικήσεις που φόρτωσαν μαζί με τις Κυβερνήσεις τα βάρη της

ανακεφαλαιοποίησης στον Ελληνικό λαό συνεπώς και στους χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλους

και τις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή οι υπεύθυνοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν

παχυλές αμοιβές ενώ στοχοποιούν τους δήθεν ανίκανους και τα «βαρίδια».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η παντελής αδιαφορία έως και προφανής συγκάλυψη πολλών συνδικαλιστικών

δυνάμεων τόσο στα πλαίσια της ΟΤΟΕ όσο και της Alpha Bank σε σχέση με τα πεπραγμένα

της Διοίκησης βάζει μπροστά σε όλους τους εργαζόμενους έναν άμεσο στόχο:

ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Να μην την πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι.

Όχι στις απολύσεις-Όχι στις «εθελούσιες» αποχωρήσεις

(Άμεση επανα-πρόσληψη της Αγάθης Τσουκιά)

Πάρτε τώρα πίσω την οδηγία υπό-αξιολόγησης

Όχι στην εκχώρηση εργασιών σε τρίτους

Επιχειρησιακή Σύμβαση με ρήτρα μη απολύσεων

- - - - - - - - - - - - -

Υπογράφουν:

- Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank (προερχομένων εκ της Ιονικής)

- Αυτόνομη Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία στην Alpha Bank

- Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση (Alpha-Εμπορικής)

- Αγωνιστική Πρωτοβουλία (εργαζομένων πρ. Εμπορικής-Alpha)

- "Εργαζόμενοι Τολμούν" (Alpha-Εμπορικής)

 

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΑΣ Νο 97 σε μορφή PDF  εδώ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση